Pewna i bezpieczna transakcja

Gwarancja uczciwej i bezpiecznej transakcji!

Bezpieczna sprzedaż auta

Jako profesjonalna i całkowicie legalna firma działająca jako spółka i widniejąca w KRS pod nr 0000513526, odkupiliśmy od właścicieli kilka tysięcy pojazdów osobowych. Z wieloletnich doświadczeń i rozmów prowadzonych z klientami wynika, że nie każda firma zajmująca sie skupem należycie dopełnia formalności. Pojawiają się umowy "in-blanco", niepełne dane kupującego  czy niewłaściwa data zakupu. Dokonując transakcji z nami możesz mieć pewność, że na umowie znajdziesz pełne dane firmy wraz z pieczątką i podpisem. Na życzenie udostępnimy Ci również nasz KRS oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON.

Każda umowa musi zawierać

Dane sprzedawcy

dane osoby sprzedającej

Dane kupującego

dane osoby kupującej

Dane pojazdu

pełne dane pojazdu

Data i miejsce

data i miejsce zakupu

Kwota

cena zakupu auta

Na co należy zwrócić uwagę?

Sprzedaż auta to formalne przeniesienie własności na drugą osobę dlatego zwróć uwagę:
Czy kupujący jest tym za kogo się podaje
Czy umowa jest poprawnie wypełniona
Czy kupujący na pewno zapłaci za auto